СПД Матвиенко — средства для дезинфекции

Дезанол оксо 10 л

1 700,00 

Category

Дезанол Оксо (концентрат), 1,0л

Склад засобу, вміст діючих та допоміжних речовин, мас. %: пероксид водню у межах 49-59 (діюча речовина), срібло колоїдне, стабілізуючі добавки.

Форма випуску і фізико-хімічні властивості засобу. Засіб «Дезанол оксо» являє собою прозору безбарвну рідину зі специфічним запахом пероксиду водню. Виявляє окислювальні властивості. Добре розчиняється у воді. Водні розчини засобу «Дезанол оксо» прозорі, безбарвні, мають помірний запах пероксиду водню. Робочі розчини засобу не пошкоджують об’єкти, що виготовлені із корозійностійкого металу, скла, гуми, полімерних матеріалів, дерева, кахлю, порцеляни, фаянсу, добре змиваються, не залишають нальоту.

Можливе введення засобу «Дезанол оксо» безпосередньо у воду в ємності (автоцистерни, резервуари тощо) або у трубопровід, заповнений водою. Засіб «Дезанол оксо» запобігає утворенню забруднення та накипу у водопроводних спорудженнях та ємностях для зберігання і транспортування води господасько-питного призначення.

Призначення засобу. Засіб «Дезанол оксо» призначений для первинних і вторинних користувачів, а саме: персоналу водопровідно-каналізаційних підприємств; комунальних, відомчих та інших водопроводів; підприємств, установ та організацій незалежно від їх форми власності та відомчого підпорядкування; фізичних та юридичних осіб, які експлуатують системи нецентралізованого водопостачання та водовідведення а також громадян, які використовують питну воду для забезпечення санітарно-гігієнічних, фізіологічних, побутових та господарських потреб; посадових осіб санітарно-епідеміологічних служб, які здійснюють нагляд за водопостачанням і водовідведенням.

Спектр антимікробної дії. «Дезанол оксо» виявляє бактерицидні, туберкулоцидні, віруліцидні, спороцидні та фунгіцидні властивості.

Токсичність та безпечність засобу. «Дезанол оксо», відповідно до вимог ГОСТ 12.1.007, належить до помірно небезпечних речовин (3 клас небезпеки) при введенні в шлунок та до мало небезпечних речовин (4 клас небезпеки) при нанесенні на шкіру. У нативному вигляді та концентрованих розчинах подразнює слизову оболонку очей та верхніх дихальних шляхів. У рекомендованих з метою дезінфекції концентраціях засіб не виявляє шкірно-подразнюючих властивостей. Поріг подразнювальної дії на слизову оболонку очей встановлений на рівні розчину 5,0 % концентрації. Не спричиняє шкірно-резорбтивної та сенсибілізуючої дії.

2 ПОРЯДОК ПРИГОТУВАННЯ РОБОЧИХ РОЗЧИНІВ ЗАСОБУ “ДЕЗАНОЛ ОКСО

 

2.1 Робочий розчин «Дезанол оксо» готують у промаркованій тарі із скла, полімерних або інших матеріалів шляхом розчинення у холодній воді, що відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10, при перемішуванні протягом 1-2 хв.

2.2 Розрахунки для приготування робочих розчинів «Дезанол оксо» наведені в таблиці 1.

2.3 Допускається готувати робочий розчин засобу безпосередньо в технологічних ємностях та резервуарах з урахуванням корозійної стійкості матеріалів, які використані на їх виготовлення.

2.4 Термін зберігання робочого розчину 15 діб у щільно закритій тарі при кімнатній температурі у разі використання дистильованої води. У разі використання звичайної водопровідної води рекомендовано зберігання робочого розчину не більше 24 годин. Робочий розчин використовують одноразово.

Таблиця 1

Розрахунки для виготовлення розчинів «Дезанол оксо»

Концентрація засобу %

(за пероксидом водню)

Концентрація засобу %

(за препаратом)

100 дм³ розчину 1000 дм³ розчину
Об’єм

засобу, дм3

Об’єм

води, дм3

Об’єм

засобу, дм3

Об’єм

води, дм3

0,0005 0,001 0,001 99,999 0,01 999,99
0,001 0,002 0,002 99,998 0,02 999,98
0,0025 0,005 0,005 99,995 0,05 999,95
0,1 0,2 0,2 99,8 2,0 998,0
0,25 0,5 0,5 99,5 5,0 995,0
0,5 1,0 1,0 99,0 10,0 990,0

 

3 ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБУ «ДЕЗАНОЛ ОКСО» ДЛЯ ЗНЕЗАРАЖЕННЯ ВОДИ ПРИ НЕЦЕНТРАЛІЗОВАНОМУ ВОДОПОСТАЧАННІ

3.1 Об’єкти застосування.

У воду, яка підлягає знезараженню, додають засіб «Дезанол оксо» для отримання відповідної концентрації в ємності для дезінфекції питної води. Розрахунки для отримання необхідної концентрації в ємностях для знезараження води наведені в таблиці 1.

Засіб «Дезанол оксо» застосовують при нецентралізованому водопостачанні для знезараження колодязної, артезіанської, каптажної та іншої (річкової, озерної, ставкової) води, яка має каламутність не більше 9 мг/дм³, не містить осаду та планктону при температурі від +4 °С і вище.

3.2 Воду, яка не потребує очистки (колодязну, артезіанську, каптажну тощо) і відповідає за санітарно-хімічними показниками вимогам до питної води після знезараження засобом «Дезанол оксо» при нецентралізованому водопостачанні, дозволяється використовувати для пиття або технічних та господарсько-побутових потреб. Засіб «Дезанол оксо» можна використовувати для додаткового знезараження водопровідної води, призначеної для пиття, відповідно до режиму знезараження води, яка не потребує очистки. Режими застосування засобу «Дезанол оксо» для знезараження води при нецентралізованому водопостачанні наведено в таблиці 4.

3.3 Технологія застосування засобу «Дезанол оксо» для знезараження води при нецентралізованому водопостачанні.

Знезараження води засобом «Дезанол оксо» здійснюють безпосередньо у колодязях, артезіанських свердловинах тощо або у чистих ємностях: резервуарах, цистернах, баках або іншій спеціальній тарі. Після додавання засобу «Дезанол оксо» у воду бажано ретельно перемішати воду для забезпечення рівномірного розподілення у ній засобу.

Для знезараження води, яка не потребує очистки (колодязна, артезіанська, джерельна тощо) застосовують засіб «Дезанол оксо» 0,0005-0,0025 % (за пероксидом водню).

Таблиця 4

Режими застосування засобу «Дезанол оксо» для знезараження води при нецентралізованому водопостачанні

Об’єкти знезараження Концентрація робочого розчину, %

(за пероксидом водню)

Норма витрати засобу

на 1000 дм3

Експозиція, хв.
Фільтрована вода річок, озер, водосховищ, штучних водойм, підземні та артезіанські води 0,0005

0,0025

0,01

0,05

30

30

Не фільтрована вода річок, озер, водосховищ та штучних водойм 0,001

0,0025

0,02

0,05

30

30

Прозора колодязна та каптажна вода 0,001

0,0025

0,02

0,05

30

30

3.4 Дезінфекція колодязів. Профілактичну дезінфекцію приватних і громадських колодязів, які використовуються для господарсько-питних потреб, проводять при прийманні їх в експлуатацію після закінчення будівництва та в процесі експлуатації за потреби але не рідше двох разів на рік. Дезінфекції підлягають зовнішні і внутрішні поверхні надземної частини колодязя та підводна частина колодязя. В окремих випадках здійснюють профілактичне знезараження води в колодязі за допомогою дозуючого патрону.

3.4.1 Дезінфекцію зовнішніх і внутрішніх поверхонь надземної частини колодязя здійснюють методами:

— зрошення поверхонь колодязя зі шлангу, гідропульту або розпилювачу тощо, протирання ганчір’ям або чищення щітками, змоченими у 0,1-0,25 % (за пероксидом водню) розчині засобу «Дезанол оксо» із розрахунку витрати розчину 100 мл/м2 та експозиції 30-60 хв.;

— аерозольним методом — в окремій ємності виготовляють розчин засобу «Дезанол оксо» 0,1-0,25 % (за пероксидом водню) із розрахунку витрати робочого розчину 10 мл/м3 об’єму порожнини зрубу колодязя та 10 мл/м2 зовнішньої поверхні зрубу, заливають розчин у баки аерозольного обладнання та обробляють зовнішню поверхню колодязя витримуючи експозицію 30-60 хв.

3.4.2 Дезінфекцію підводної частини проводять у наступному порядку:

— з профілактичною метою здійснюють очищення (спочатку звільняють колодязь від води) потім проводять дезінфекцію підводної частини колодязя (після заповнення колодязя водою);

— за епідемічними показаннями – попередньо проводять дезінфекцію підводної частини колодязя, очищення проводять після повного звільнення колодязя від води та повторну дезінфекцію підводної частини колодязя проводять після заповнення водою до звичайного рівня.

3.4.3 Очищення колодязя. Очищення колодязя проводять за схемою:

— колодязь цілком звільняють від води, очищають від сторонніх предметів та накопичення мулу;

— стінки колодязя очищають механічним шляхом від забруднень та обростання;

— вибраний із колодязя бруд і намул завантажують в яму глибиною 0,5 м на відстані не менше 20 м від колодязя, вміст ями заливають 0,5 % (за пероксидом водню) розчином засобу «Дезанол оксо» об’ємом що перевищує вдвічі об’єм бруду та намулу.

Дезінфекцію підводної частини колодязя здійснюють об’ємним методом. Визначають об’єм води в колодязі шляхом множення площі перетину на глибину водяного стовпа. Засіб «Дезанол оксо» 0,001-0,0025 % (за пероксидом водню) наливають в ємність, до якої прив’язують мотузку і послідовно занурюють у воду в колодязі. Також можливо вводити засіб у нижній шар води колодязя через опущений на дно колодязя шланг. Коли весь розчин буде використано, бажано ретельно перемішати воду в колодязі шляхом занурення та підіймання відра, колодязь закривають кришкою (за наявності) та залишають на 30-60 хв. не допускаючи забору води з нього. Потім відбирають пробу та направляють її у лабораторію територіальної санітарно-епідеміологічної станції для санітарно-мікробіологічного та санітарно-хімічного контролю. Після одержання результатів аналізу води, що відповідають державним стандартам, колодязь можна використовувати за призначенням.

При незадовільних результатах використовувати воду з відповідного колодязя для питних цілей забороняється і терміново здійснюють заходи з виявлення та усунення причин відхилення, колодязь підлягає повторному очищенню та дезінфекції з наступним відбиранням проб води на аналіз.

3.4.4 Перед проведенням дезінфекції колодязя визначають площу зовнішньої та внутрішньої поверхонь корпусу оголовка (зрубу) колодязя, об’єм порожнини корпусу оголовка колодязя та об’єм води в колодязі.

 

Основные атрибуты
Производитель   Ордема
Страна производитель Украина
Дополнительные характеристики
Объем 10000

Информация для заказа

 

  • Цена: 1 700 грн.

Отзывы о товаре

Details

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Дезанол оксо 10 л”

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *